Tổng hợp các Tộc / Hệ trong ĐTCL (TFT) mùa 3 cập nhật 10.10

Tổng hợp các Tộc / Hệ trong ĐTCL (TFT) mùa 3 cập nhật 10.10

Các tộc trong DTCL mùa 3 Phi công (Mech-Pilot) Khi bắt đầu giao tranh, ba Phi công ngẫu nhiên được dịch chuyển vào trong một Siêu Chiến Giáp. Siêu Chiến Giáp sở hữu Máu, Sức mạnh công kích, và Tộc / Hệ…