Bàn cờ thế – tôn vinh tài trí, mưu lược của cha ông!Bàn cờ thế – Series phim tài liệu, nghệ thuật đặc biệt, tôn vinh tài trí, mưu lược của cha ông ta trong lịch sử quân sự, chính trị ngoại giao. 54 tập phim Bàn cờ thế, …

Xem thêm nhiều bộ phim hấp dẫn khác tại đây: Box phim

9 thoughts on “Bàn cờ thế – tôn vinh tài trí, mưu lược của cha ông!

  1. May quá, mình tìm mấy tập phần Tả hữu giáp công mãi mà không có.Giờ sắp đc xem lại rồi.

Comments are closed.