Công thức ghép đồ DTCL, cách lên đồ TFT mùa 3

Các trang bị cơ bản

 • Kiếm BF: +15 Sức mạnh Công kích

công thức ghép đồ tft

 • Cung Gỗ: +15% Tốc độ Đánh

Đồ DTCL mùa 3

 • Giáp Lưới: +25 Giáp

Đồ DTCL mùa 3

 • Áo Choàng Bạc: +25 Kháng Phép

Đồ DTCL mùa 3

 • Gậy Quá Khổ: +20% Sát thương Kĩ năng

Đồ DTCL mùa 3

 • Nước Mắt Nữ Thần: +20 Năng lượng Khởi đầu

lên đồ DTCL mùa 3

 • Đai Khổng Lồ: +200 Máu

lên đồ DTCL mùa 3

 • Siêu Xẻng: Nó phải có tác dụng gì đó…

lên đồ DTCL mùa 3

 • Găng Đấu Tập: +10% Tỉ lệ chí mạng, +10% Tỉ lệ né

cách ghép đồ dtcl

 • Trợ Giúp Từ Neeko: Đặt lên một tướng để tạo ra phiên bản Copy 1-sao của tướng đó và thêm nó vào hàng dự bị, đồng thời tiêu hao luôn Neeko Trợ Giúp

cách ghép đồ dtcl

Các trang bị hợp thành

Công thức ghép trang bị với Kiếm BF

 • Kiếm BF + Kiếm BF = Kiếm Tử Thần: Mỗi khi chủ sở hữu hạ gục hoặc tham gia hạ gục một kẻ địch, họ được nhận 15 sức mạnh công kích cho đến khi giao chiến kết thúc.

công thức ghép đồ tft

 • Kiếm BF + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ: Đòn đánh thường gây sát thương chuẩn bằng 12% máu tối đa của mục tiêu.

công thức ghép đồ tft

 • Kiếm BF + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần: Sau khi chết, xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi và hồi sinh sau 2 giây với 400 máu.
 • Kiếm BF + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm: Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra.

lên đồ DTCL mùa 3

 • Kiếm BF + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Giáo Shojin: Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh.
 • Kiếm BF + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm: Đòn chí mạng gây 100% sát thương

lên đồ DTCL mùa 3

 • Kiếm BF + Siêu Xẻng= Gươm của Vua Vô Danh: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Kiếm Khách (Blademaster)
 • Kiếm BF + Đai Khồng Lồ = Tụ Bão Zeke: Khi bắt đầu giao tranh, tướng sử dụng và mọi đồng minh cách 2 ô bên trái và phải tướng sử dụng đều được nhận thêm 18% tốc độ đánh

Bằng ghép đồ DTCL mùa 3

 • Kiếm BF + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech: Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng)

Bằng ghép đồ DTCL mùa 3

Công thức ghép trang bị với Gậy Quá Khổ

 • Gậy Quá Khổ + Kiếm BF = Kiếm Súng Hextech: Hồi máu bằng 25% tổng sát thương gây ra (cả đòn đánh lẫn kĩ năng)
 • Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo: Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% tốc đánh. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý

 • Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon: Tăng 50% sát thương kĩ năng

cách ghép đồ tft

 • Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm của Luden: Các kĩ năng của tướng sử dụng nảy ra tối đa 3 kẻ địch trong phạm vi 2 ô xung quanh khi trúng mục tiêu, gây 150 / 175 / 225 sát thương phép.

cách ghép đồ tft

 • Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari: Khi bắt đầu giao tranh, tướng sử dụng và mọi đồng minh cách 2 ô bên trái và phải tướng sử dụng đều được nhận một lớp lá chắn có giá trị 250 / 275 / 350 máu trong 8 giây.

bảng ghép đồ dtcl

 • Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét: Kẻ địch trong phạm vi 2 ô xung quanh tướng sử dụng bị trừ đi 50% kháng phép (không cộng dồn).
 • Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello: Các kĩ năng đốt mục tiêu trong 10 giây, gây sát thương chuẩn mỗi giây bằng với 3% máu tối đa của kẻ địch và gây hiệu ứng Vết Thương Sâu làm giảm khả năng hồi máu của mục tiêu.

cách ghép đồ tft

 • Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Bộc Phá (Demolitionist)
 • Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch: Kỹ năng có thể chí mạng

công thức ghép đồ dtcl

Công thức ghép trang bị với Cung Gỗ

 • Cung Gỗ + Kiếm BF = Diệt Khổng Lồ: Đòn đánh thường gây sát thương chuẩn bằng 12% máu tối đa của mục tiêu.
 • Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh: Tầm đánh thường được tăng gấp đôi

Ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 3

 • Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám: Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Mật Thám (Infiltrator).
 • Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo: Mỗi đòn đánh thường tăng thêm 5% tốc đánh. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn
 • Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk: Mỗi 3 đòn đánh sẽ giật sét gây 75 sát thương phép lan sang 3 / 4 / 5 kẻ địch xung quanh mục tiêu.

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý

 • Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ: Khi chủ sở hữu nhận sát thương từ mọi nguồn họ sẽ được tăng 2% sát thương, cộng dồn đến 100%.
 • Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot: Khi tướng sở hữu bị hạ gục, một Bọ Khủng với 1000 / 2000 / 3000 máu được triệu hồi lên để tiếp tục chiến đấu.
 • Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan: Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này gây 70% sát thương vật lí và áp dụng hiệu ứng đòn đánh.

Ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 3

 • Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh: Đòn đánh chí mạng sẽ giảm giáp của mục tiêu đi 90% trong 3 giây.

cách ghép đồ dtcl

Công thức ghép trang bị với Giáp Lưới

 • Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai: Vô hiệu hóa tất cả sát thương cộng thêm từ đòn đánh chí mạng. Đồng thời phản lại 100 / 140 / 200 sát thương phép đến những kẻ địch xung quanh.

công thức ghép đồ tft

 • Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ: Đòn đánh thường đốt kẻ địch trong 10 giây, gây 3% máu tối đa của đối thương thành sát thương chuẩn mỗi giây và khắc hiệu ứng Vết Thương Sâu, giảm khả năng hồi máu của mục tiêu.
 • Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng: Giảm 40% tốc độ đánh của mọi kẻ địch gần kề

bảng ghép đồ dtcl

 • Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari: Khi bắt đầu giao tranh, tướng sử dụng và mọi đồng minh cách 2 ô bên trái và phải tướng sử dụng đều được nhận một lớp lá chắn có giá trị 250 / 275 / 350 máu trong 8 giây.
 • Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Rebel Medal: Tướng sử dụng cũng sẽ là thuộc hệ Nổi Loạn (Rebel).
 • Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Phá Kiếm: Đòn đánh thường có 25% khả năng gây hiệu ứng Giải Giới (cấm đánh) trong vòng 3 giây.
 • Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ: Khi chủ sở hữu nhận sát thương từ mọi nguồn họ sẽ được tăng 2% sát thương, cộng dồn đến 100%.
 • Giáp Lưới + Kiếm BF = Giáp Thiên Thần: Sau khi chết, xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi và hồi sinh sau 2 giây với 400 máu.

lên đồ DTCL mùa 3

 • Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng: Khi giao tranh bắt đầu, bắn ra một tia năng lượng thẳng về phía trước, trì hoãn lần dùng kĩ năng đầu tiên của mục tiêu trúng phải.

công thức ghép đồ dtcl

Công thức ghép trang bị với Áo Choàng Bạc

 • Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng: Nhận thêm 50% kháng sát thương phép

cách ghép đồ tft

 • Áo Choàng Bạc + Kiếm BF = Huyết Kiếm: Đòn đánh thường hồi lại máu bằng 35% sát thương gây ra
 • Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan: Đòn đánh thường tấn công thêm 1 kẻ địch cạnh bên mục tiêu chính, các đòn đánh thêm này gây 70% sát thương vật lí và áp dụng hiệu ứng đòn đánh
 • Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét: Kẻ địch trong phạm vi 2 ô xung quanh tướng sử dụng bị trừ đi 50% kháng phép (không cộng dồn).

cách ghép đồ tft

 • Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Phá Kiếm: Đòn đánh thường có 25% khả năng gây hiệu ứng Giải Giới (cấm đánh) trong vòng 3 giây.

ghép đồ dtcl mới nhất

 • Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chalice of Favor: Khi tướng sở hữu dùng kĩ năng, hồi lại 10 năng lượng cho đồng minh trong phạm vi 2 ô.
 • Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm: Khi bắt đầu giao tranh, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, Giam Cầm kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 5 giây.

cách ghép đồ tft

 • Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân: Tướng sử dụng được miễn nhiễm với mọi hiệu ứng khống chế trong 15 giây đầu giao tranh.
 • Áo Choàng Bạc + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinh: Tướng sử dụng cũng thuộc hệ Vũ Trụ (Celestial).

Công thức ghép trang bị với Nước Mắt Nữ Thần

 • Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm BF = Ngọn Giáo Shojin: Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng sử dụng nhận thêm 18% năng lượng tối đa cho mỗi đòn đánh.

Bằng ghép đồ DTCL mùa 3

 • Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk: Mỗi 3 đòn đánh sẽ giật sét gây 75 sát thương phép lan sang 3 / 4 / 5 kẻ địch xung quanh mục tiêu.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ: Hồi lại 20 năng lượng mỗi khi sử dụng một kĩ năng

cách ghép đồ dtcl

 • Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng: Giảm 40% tốc độ đánh của mọi kẻ địch gần kề
 • Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chalice of Favor: Khi tướng sở hữu dùng kĩ năng, hồi lại 10 năng lượng cho đồng minh trong phạm vi 2 ô.

cách ghép đồ tft

 • Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội: Khi tướng sử dụng bị hạ gục, toàn bộ đồng minh được hồi lại 800 máu.

cách ghép đồ dtcl

 • Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binh Tinh Tú: Tướng sử dụng cũng sẽ là một Vệ Binh Tinh Tú (StarGuadian).
 • Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý: Ở đầu trận, tướng sử dụng nó sẽ nhận ngẫu nhiên hiệu ứng, tăng 50% sát thương hoặc hồi 50 máu mỗi đòn đánh cho đến khi kết thúc vòng đó.

công thức ghép đồ dtcl

Công thức ghép trang bị với Đai Khổng Lồ

 • Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Hộ Vệ Tâm Giáp: Tướng sở hữu cũng thuộc hệ Hộ Vệ (Protector)
 • Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot: Khi tướng sở hữu bị hạ gục, một Bọ Khủng với 1000 / 2000 / 3000 máu được triệu hồi lên để tiếp tục chiến đấu.

ghép đồ dtcl mới nhất

 • Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm: Khi bắt đầu giao tranh, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, Giam Cầm kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 5 giây.
 • Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello: Các kĩ năng đốt mục tiêu trong 10 giây, gây sát thương chuẩn mỗi giây bằng với 3% máu tối đa của kẻ địch và gây hiệu ứng Vết Thương Sâu làm giảm khả năng hồi máu của mục tiêu.
 • Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog: Tướng sử dụng hồi 5% máu đã mất mỗi giây. Số máu hồi tối đa mỗi giây là 150.

cách ghép đồ dtcl

 • Đai Khồng Lồ + Kiếm BF = Tụ Bão Zeke: Khi bắt đầu giao tranh, tướng sử dụng và mọi đồng minh cách 2 ô bên trái và phải tướng sử dụng đều được nhận thêm 18% tốc độ đánh
 • Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới  = Bùa Đỏ: Đòn đánh thường đốt kẻ địch trong 10 giây, gây 3% máu tối đa của đối thương thành sát thương chuẩn mỗi giây và khắc hiệu ứng Vết Thương Sâu, giảm khả năng hồi máu của mục tiêu.

bảng ghép đồ dtcl

 • Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy: Tướng sử dụng sẽ khởi đầu vòng đấu với một lớp khiên phép. Làm choáng kẻ ddihcj nào phá lớp khiên đó trong 4 giây.

công thức ghép đồ dtcl

Công thức ghép trang bị với Găng Đấu Tập

 • Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Bao Tay Đạo Tặc: Tướng trang bị Bao Tay Đạo Tặc sẽ không thể sử dụng thêm các trang bị khác, ngoại trừ các trang bị tạm thười nhận được từ trang bị này. Bao Tay Đạo Tặc không thể đeo cho tướng đã có trang bị. Khi bắt đầu vòng đấu, nhận hai trang bị tạm thười. Chất lượng của trang bị sẽ phụ thuộc vào cấp độ của người chơi.

công thức ghép đồ tft

 • Găng Đấu Tập + Kiếm BF = Vô Cực Kiếm: Đòn chí mạng gây 100% sát thương
 • Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch: Kỹ năng có thể chí mạng
 • Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý: Ở đầu trận, tướng sử dụng nó sẽ nhận ngẫu nhiên hiệu ứng, tăng 50% sát thương hoặc hồi 50 máu mỗi đòn đánh cho đến khi kết thúc vòng đó.
 • Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy: Tướng sử dụng sẽ khởi đầu vòng đấu với một lớp khiên phép. Làm choáng kẻ ddihcj nào phá lớp khiên đó trong 4 giây.
 • Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái tim Hắc Tinh: Tướng sở hữu cũng thuộc hệ Hắc Tinh (Dark Star)
 • Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh: Đòn đánh chí mạng sẽ giảm giáp của mục tiêu đi 90% trong 3 giây.

công thức ghép đồ tft

 • Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng: Khi giao tranh bắt đầu, bắn ra một tia năng lượng thẳng về phía trước, trì hoãn lần dùng kĩ năng đầu tiên của mục tiêu trúng phải.
 • Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân: Tướng sử dụng được miễn nhiễm với mọi hiệu ứng khống chế trong 15 giây đầu giao tranh.

công thức ghép đồ dtcl

Công thức ghép trang bị với Siêu Xẻng

 • Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm của Vua Vô Danh: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Kiếm Khách (Blademaster)

Ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 3

 • Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám: Tướng sử dụng cũng sẽ thuộc hệ Mật Thám (Infiltrator)

ghép đồ dtcl mới nhất

 • Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Rebel Medal: Tướng sử dụng cũng sẽ là thuộc hệ Nổi Loạn (Rebel).

bảng ghép đồ dtcl

 • Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinh: Tướng sử dụng cũng thuộc hệ Vũ Trụ (Celestial).

cách ghép đồ tft

 • Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Bộc Phá (Demolitionist)

cách ghép đồ dtcl

 • Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binh Tinh Tú: Tướng sử dụng cũng sẽ là một Vệ Binh Tinh Tú (StarGuadian).

cách ghép đồ dtcl

 • Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Hộ Vệ Tâm Giáp: Tướng sở hữu cũng thuộc hệ Hộ Vệ (Protector)

cách ghép đồ dtcl

 • Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Thiên Nhiên: Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân thêm 1

cách ghép đồ dtcl

 • Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái tim Hắc Tinh: Tướng sở hữu cũng thuộc hệ Hắc Tinh (Dark Star)

công thức ghép đồ dtcl

Summary
Cồng thức ghép đồ DTCL, cách lên đồ TFT mùa 3
Article Name
Cồng thức ghép đồ DTCL, cách lên đồ TFT mùa 3
Description
Tổng hợp tất cả công thức ghép đồ ĐTCL mùa 3. Thông tin chi tiết từng trang bị cập nhật theo phiên bản mới nhất TFT - Đấu Trường chân Lý 10.7
Author
Publisher Name
Wiki Tin Tức
Publisher Logo